Spiegelkaarten

Themakaarten klimaatonderlegger

Om een gebied volledig te begrijpen, is het nodig om de relaties tussen de eigenschappen van de ondergrond en de ruimtelijke omstandigheden duidelijk te krijgen. Dit wordt op drie schaalniveaus onderzocht: regionaal, gemeentelijk en locatieniveau. Om zo de potenties en belemmeringen van een bepaalde plek in relatie tot bodem en water duidelijk te maken. De Klimaatonderlegger spiegelkaart maakt het mogelijk om, gebaseerd op de eigenschappen van de ondergrond, te laten zien welke potentie of belemmering er is voor een specifiek thema, zoals klimaatadaptatie, verstedelijking of andere vraagstukken. Kortom, het thema wordt dus letterlijk gespiegeld aan de kernmerken van het landschap. 

Scroll naar boven