Mapviewer

Mapviewer Klimaatonderlegger

De Klimaatonderlegger Mapviewer is een tool om eenvoudig het kaartmateriaal van de Klimaatonderlegger te ontdekken om te gebruiken in gesprekken over landschappelijke kenmerken in een bepaald gebied. De WebViewer is zo opgezet dat u alle belangrijke landschapsrelaties met een simpele klik kunt selecteren. Zo hoeft u zelf geen kaartlagen te zoeken en te selecteren, dit hebben wij al voor u gedaan. Deze relaties vind u aan de rechterkant van het scherm en selecteert u door erop te klikken. Bij iedere relatie staat een korte uitleg zodat u weet waarom deze relaties gelegd zijn en waarvoor deze van belang zijn.

Boven in het scherm vind u de thema’s. Binnen de thema’s valt specifiek kaartmateriaal met relaties voor dat thema. Denk bijvoorbeeld aan de relatie hoogte, water, infrastructuur en bebouwing bij het thema “Bebouwing en Infra”. Deze relatie laat zien dat dorpskernen van oudsher niet in de laagste delen van een gebied werden gebouwd om de kans op overstromingen te voorkomen.

 

Voor de meer ervaren gebruikers van de Klimaatonderlegger is dit een site waarin u op een eenvoudige manier, zelfstandig maar met handvatten, landschappelijke relaties kunt ontdekken. De gebruikelijke thema’s zoals bodem, water en infrastructuur hebben ieder een aparte pagina waarop de focus ligt op één van de thema’s. Zo blijft voor u overzichtelijk welke landschappelijke relaties bij elkaar horen. De relaties vindt u rechts in het scherm samen met een begeleidende tekst. Uiteraard is het ook mogelijk zelf kaartlagen aan of uit te zetten, dit doet u zoals gebruikelijk links in het scherm onder het kopje “lagen”.

 

Ga naar de Klimaatonderlegger Mapviewer!

Scroll naar boven