Werkwijze

Op landelijk niveau draagt men steeds duidelijker de sturing van bodem- en watersysteem in ruimtelijke ontwikkelingen en als basis voor omgevingskwaliteit.

Klimaatonderlegger visualisatie dansen door de schalen

De Klimaatonderlegger maakt dit concreet tot op een schaal van 1:25.000. Daarnaast kunnen er inzooms gemaakt worden op 1:10.000 en 1:5.000. De provincie en de regio zijn 1:25.000 in beeld gebracht om de hoofdlijnen van de landschappelijke opbouw in beeld te brengen. Daarop volgt de gemeente met haar omgeving op schaal 1:10.000. Deze schaal geeft al meer detailinformatie over de gemeente en context. Vervolgens wordt er ingezoomd op een schaal tussen de 1:5.000 en 1:2.000, afhankelijk van de grootte van het plangebied. Deze schaal wordt verrijkt met locatie specifieke informatie, zoals bodemmonsters en inventarisaties groen, bebouwing en infra. 

Op deze wijze kunnen we bondig en effectief de samenhang tussen omgeving en locatie in beeld brengen. Immers bij elk initiatief stellen we ons de vraag: hoe kan mijn omgeving meeliften op mijn initiatief?


Werkwijze klimaatonderlegger

De oordeelvrije feitenkaart is daarmee bij uitstek een gemeenschappelijk vertrekpunt voor een gesprek op basis van goede gronden. Aansluiten en inspelen op het gegeven vergroot de effici├źntie van klimaatmaatregelen en draag bij aan lokale identiteit. Daarnaast voorziet de Klimaatonderlegger klimaatstresstesten van een systemische context. Waar stresstesten de feitelijke huidige situatie in beeld brengen, geeft de Klimaatonderlegger aanvullende systeeminformatie. Zou worden de toekomstverwachtingen beter en in samenhang tot de omgeving inzichtelijk gemaakt.┬á

Scroll naar boven