Detailkaarten

Aa klimaatonderlegger detailkaart
Defensiekanaal Klimaatonderlegger detailkaart

Wanneer er voor een bepaald onderdeel van het landschap een verdieping gemaakt moet worden, ontwikkelen we detailkaarten. Dit kan een bepaald onderdeel, zoals een watergang, verder toelichten. Van de ontstaansgeschiedenis, leidende principes, waterkwaliteit, cultuurhistorie tot de invloed op het landschap. Zo wordt de algehele Klimaatonderlegger verder verdiept. 

De detailkaarten helpen mensen ook om de Klimaatonderlegger beter te begrijpen, aangezien hier een bepaald onderdeel wordt toegelicht. Vervolgens kunnen de relaties met de overige landschappelijke lagen gelegd worden. 

Scroll naar boven