Bureau Streekk

Klimaatonderlegger team

Streekk is een bureau dat zich richt op klimaat-, stads- en landschapsinrichting. Waarbij de technische taal verbonden wordt aan inspirerende kaarten en andere tools, om de landschappelijke basis door middel van onderzoek inzichtelijk te maken. Belangrijk hierbij is het inzetten van ons netwerk om zo bruggen te bouwen tussen verschillende kennisvelden. We durven te dromen, het gesprek te starten en ook tot concrete plannen te komen.

Wij bieden perspectief vanuit de basis om zo tot vernieuwende en innovatieve inzichten te komen, echt pioniers werk. Hiermee geven we invulling aan ruimtelijke plannen. Wij beschouwen Nederland als een netwerk, waarbij er een integratie slag gemaakt moet worden op verschillende thema’s, zoals klimaat, water, energietransitie, verstedelijking en stikstof. Wij durven te verkennen en grenzen te verleggen. Hierbij hebben we een procesgerichte blik met de focus op de lange termijn. Het start met beweging in het proces te krijgen, bijvoorbeeld door middel van dialogen. We zijn volhardend en hierdoor wordt 80% van de projecten daadwerkelijk gerealiseerd. 

De klimaatonderlegger is een onderdeel van ons pallet aan werkzaamheden. De klimaatonderlegger helpt bij het inzichtelijke maken van de kansen van lokale gebiedseigenschappen bij ruimtelijke initiatieven. Door deze stap actief en gezamenlijk te zetten, gaat dit leiden tot ruimtelijke besluiten waarbij het principe ‘water en bodem sturend’ leidend is. Dit past dan ook weer binnen ‘een veilig en gezonde leefomgeving in 2050’.

Contactgegevens

Mail: info@bureaustreekk.nl

Adres: Achterstraat 7,

4011 EN Zoelen

Scroll naar boven