Publicaties

Zonder water, geen later

Zonder water geen later Klimaatonderlegger

In het eindrapport ‘Zonder water, geen later’ geeft een onafhankelijke adviescommissie advies over de aanpak van droogte in Brabant. Om zo Brabant voor te bereiden op de langere en extreme perioden van droogte in de toekomst. Er worden voorstellen gedaan voor een (grond)waterrijk Brabant in 2040. De Klimaatonderlegger dient als een Brabantse blauwdruk voor de thema’s reliëf, bodem en water.  

Om het eindrapport ‘Zonder water, geen later’ te bekijken klik hier

Verstedelijkingsvisie provincie Noord-Brabant

Klimaatonderlegger verstedelijkingsstrategie provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant heeft een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor 2040. Hierin wordt de Klimaatonderlegger ingezet als basis voor het bodem- en watersysteem als basis voor de verstedelijking. Hierin worden de belangrijkste bevindingen uit de analyse toegelicht en de lessen die uit het ontwerpend onderzoek zijn gekomen. Hieruit ontstaan de leidende principes van het landschap die zorgen voor confrontaties. In de verstedelijkingsstrategie is een aanvullend product ontwikkeld op de Klimaatonderlegger, namelijk de signaleringskaart voor het water- en bodemsysteem bij uitleglocaties. 

Om de verstedelijkingsstrategie van de Provincie Noord-Brabant te bekijken klik hier

Atlas van verbeelding

Atlas van de Verbeelding Klimaatonderlegger

De Atlas van Verbeelding is ontwikkeld door de Raad van Verbeelding. Hierin wordt op basis van de Klimaatonderlegger een foto-essay waarin bestaande en toekomstige kwaliteiten van gemeente Meierijstad worden verbeeld. Het doel is om mensen te prikkelen bij het nadenken over de toekomst van de gemeente Meierijstad. Het daagt mensen uit om buiten de bekende kaders te denken. 

Voor de toelichting van de Atlas van Verbeelding klik hier.

Hoe houden we het leefbaar?

Klimaatonderlegger Hoe houden we het leefbaar?

Het boek Hoe houden we het leefbaar? is geschreven door Riet Pijnappels en beantwoord niet alleen deze vraag, maar ook vele andere. Zoals Hoe bestrijden we droogte, hittestress en wateroverlast? Hoe maken we de stad gezonder en groener? Verschillende bekende boegbeelden geven hun visie op toekomst met de gevolgen van klimaatverandering. 

Voor meer uitleg over het boek Hoe houden we het leefbaar? van Riet Pijnappels klik hier

Atlas van de Leefomgeving

Klimaatonderlegger Atlas van de Leefomgeving

In 2018 is er een publicatie van de Klimaatonderlegger verschenen bij de Atlas van de Leefomgeving. Het doel is het vinden van een laagdrempelige en collectieve taal om de complexiteit van het lokale klimaat te doorgronden. Hierdoor worden effecten en de mogelijke maatregelen inzichtelijk gemaakt. 

Om de Klimaatonderlegger toelichting op de website van Atlas van de Leefomgeving te bekijken klik hier

Klimaatportaal Provincie Noord-Brabant

Klimaatonderlegger klimaatportaal Provincie Noord-Brabant

In 2023 is de klimaatonderlegger opgenomen in het klimaatportaal van de Provincie Noord-Brabant, waarbij de klimaatonderlegger tussen andere hulpmiddelen omtrent klimaatadaptatie staat. Zoals erfgoedatlas, kaart Leven met Water, Klimaateffectenatlas, Watertransitiekaart en Signaleringskaart verstedelijking. Deze kaarten zijn geen individuele kaarten, maar verrijken elkaar, wanneer de informatie wordt gecombineerd van de verschillende kaarten.

Om de Klimaatonderlegger op het klimaatportaal van de Provincie Noord-Brabant te bekijken klik hier.  

Scroll naar boven