StoryMap

ArcGIS StoryMaps kunnen ingezet worden om het landschappelijk verhaal over te brengen. Door het creëren van inspirerende verhalen waarin interactieve kaarten, teksten en andere multimedia-inhoud kan worden gecombineerd. Het verhaal kan op deze manier snel en overzichtelijk gedeeld worden. 

Om de StoryMap van Klimaatonderlegger waterschap Aa en Maast te bekijken zie link

Om de StoryMap van Klimaatonderlegger gemeente Maashorst te bekijken zie link

Door het inzetten van de StoryMap kunnen relaties tussen ruimtelijke en conditionele lagen inzichtelijk gemaakt worden. Twee kaarten kunnen via een schuifsysteem over elkaar heen gelegd worden. Zo kunnen relaties, zoals reliëf en bodemsoorten, inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast kan toelichting toegevoegd worden om mensen door de kaarten heen te begeleiden. Kortom, een hulpmiddel om gebiedseigenschappen inzichtelijke te maken. 

Naast een StoryMap is er een GIS-versie van de Klimaatonderlegger feitenkaart beschikbaar, om te bekijken zie link. In de online versie staan de lagen: reliëf, bodem, water terrein, spoorlijnen, wegen en panden. Door het introduceren van de technische GIS taal kunnen de techneuten ook uit de voeten met de Klimaatonderlegger. Ook kunnen zij hun eigen data over de Klimaatonderlegger data projecteren. 

Er is ook een Mapviewer beschikbaar van de Klimaatonderlegger voor Provincie Noord-Brabant. In deze mapviewer kunnen lagen uit en aan gezet worden. Daarnaast kan er ingezoomd worden op een bepaalde plek. Ook wordt op hoofdlijnen de leidende principes in het landschap toegelicht.  

Scroll naar boven