Klimaatonderlegger als basis voor landschappelijk tapijt verrijkt met verlichting en Augmented Reality

Klimaatonderlegger x Illuminating Landscapes

    • 2023

Drie jaar geleden werd het idee om een gelaagd, interactief object te ontwikkelen. Met dank aan Bram Elderman en Joep Elderman. Vervolgens ontmoette Liselot Cobelens en Bureau Streekk elkaar en er ontstond een klik. Met dank aan Brabant Ontmoet, Anne van Kuijk, Karla Niggebrugge en Ivka Orbon. Van daaruit is het gelaagde verlichtingsconcept voor de klimaatonderlegger doorontwikkeld en geïntegreerd met het landschappelijke tapijt van Studio Liselot Cobelens. In juni 2023 is de teamformatie begonnen en hebben diverse disciplines gewerkt aan het grensverleggende nieuwe product. Hugo van de Kuilen aangedragen door Ko Smidt ontfermde zich over de programmering en ontwikkeling van het lichtplan. Lars Verhoofstad leverde data aan en vergde de vastlegging in film. Merianne van der Wielen en Lindy Damen ontwikkelde een derde laag waarmee men het bodem- en watersysteem in de ondergrond in Augmented Reality wisten te verbeelden aan de hand van prachtige animaties. Hierbij werd de indrukwekkende app van Fectar gebruikt. Thomas Jansen heeft hierbij gewerkt aan de conceptontwikkeling, landschappelijke samenhang vertalen en het teamproces stroomlijnen.

Illuminating Landscapes is een vertaling van de klimaatonderlegger naar een drietalige installatie. Daarnaast is er synergie tussen de talen gezocht.

  1. De onderste laag bestaat uit een wetenschappelijke datataal die informatie van het bodem- en watersysteem via een led scherm projecteert. Het blauwe licht duidt op natte situaties, het rode op droogte, het gele op droogte en groen op vochtig.
  2. Op dat led scherm ligt een designtaal die middels emotionele expressie de klimaatonderlegger vertaald naar een warm en tastbaar landschapstapijt waarin de bodemkaart en de topografie middels aardsetinten en verschillende tuft methoden, draad lengte en een openstructuur is verwerkt. Het harde led licht wordt door het tapijt verzacht en zorgt voor een verwonderend twinkelende samenspel tussen de led verlichting en het tapijt.
  3. Tot slot is er gebruik gemaakt van de taal van de toekomst. In Augmented Reality zijn klimaatonderlegger tegeltjes ontwikkeld die letterlijke het functioneren van het bodem- en watersysteem onder het maaiveld op een dynamische wijze zichtbaar maken. Daarnaast vormt de Augmented Reality een dynamische storymap waar de bezoeker doorheen kan bewegen. Deze nieuwe techniek geeft de bezoeker een gevoel onderdeel van de geprojecteerde ruimte te zijn en werkt op basis van motion, oftewel beweging.

Team Illuminating Landscapes

Zowel de totstandkoming als de samenwerking van dit interdisciplinaire team heeft tot een baanbrekend product geleidt. Het succes schuilt in het aanboren en stimuleren van persoonlijke bevlogenheid, elkaar daarin vertrouwen en ondersteunen. In betrekkelijk korte tijd werd een interdisciplinair team bevlogen Young Professionals samengesteld. Bij aanvang kende ze elkaar niet, maar deelde de droom om talen rondom de klimaatonderlegger te verweven. Ieder vanuit zijn of haar discipline. Het door Thomas Jansen ontwikkelde concept kreeg vorm en inhoud dankzij dit team Young Professionals. Samen wist het team ongebaande wegen te betreden, drempels te overbruggen en grensverleggend resultaat te boeken.

Door de veelzijdige natuur van het project ontstond vanzelf ons interdisciplinaire team:

Thomas Jansen – Landschapsarchitect, teambuilder en conceptontwikkelaar drietalige klimaatonderlegger

Liselot Cobelens – Art director, designer, ontwikkelaar klimaatonderlegger tapijt

Merianne van der Wielen – Ontwikkelaar klimaatonderlegger en daarop gebaseerde Augmented Reality

Lars Verhoofstad – GIS specialist en gebiedsinnovator

Hugo van de Kuilen – Programmeur en hardware-engineer Klimaatonderlegger

Lindy Damen (eVRgreen Studio) – Ontwikkelaar klimaatonderlegger Augemtened Reality en gamification

In opdracht van Gemeente MaashorstAndy Engel en Linda van der Zee

 

Foto landschappelijk tapijt

Foto LED-verlichting

Foto relatie klimaatonderlegger met tapijt en LED-verlichting

klimaatonderlegger met landschappelijk tapijt

Foto Augmented Reality

Augmented Reality foto Jane

Video Augmented Reality

Scroll naar boven